Plače – V6.6.0c (REK 1003 – odpravnina ob upokojitvi, jubilejna nagrada nad uredbo vlade)

Datum: 11. januarja, 2023
Objavil: Marko

Izplačilo odpravnine izvedete z vrsto dohodka 1003.
V bruto zneskih vpišite samo del, ki se obdavči (presega višino določeno z uredbo), neobdavčen del  izplačila pa kot dodatek v neto.

Če izplačilo ne presega višine določene z uredbo, potem v bruto zneskih vpišite postavko  odpravnina z zneskom nič, znesek odpravnine pa navedete samo v dodatkih v neto.

REK-O  v primeru izplačila nad uredbo zahteva tudi neobdavčeni del odpravnine (dodatek v neto), zato je očitno potrebno poročati skupaj neobdavčeni in obdavčeni del v vrsti dohodka 1003 –  neobdavčenega dela ne poročate skupaj s plačo!

Vse zgornje velja tudi v primeru jubilejnih nagrad!

Za pravilno pripravo REK-O potrebujete verzijo programa Plače vsaj Ver 6.6.0c ali novejšo!

 

Zadnje objave