Regres za 2019 (Plače ver 4.8.4)

Objavil , dne 6.5.2019 v Obvestila, Storžič

Dopolnitev Zakona o dohodnini (objavljena 3.5.2019, Ur. list RS 28/2019), predvideva, da se v davčno osnovo za odmero dohodnine ne všteva regres za letni dopust do višine 100 % povprečne mesečne plače, določa pa se tudi postopek vračila že izračunane in odmerjene akontacije dohodnine v letu 2019 v primerih, ko so delodajalci regrese že izplačali.

Programe smo ustrezno prilagodili in znesek do višine povprečne plače ne vštevamo v osnovo za dohodnino.
Če je ta znesek presežen, se v osnovo vpiše presežni znesek (nad 100% povp. plače) in se od njega izračuna akontacija dohodnine po vnešeni povp. stopnji.

Pomembno je, da pred obračunom ažurirate znesek povprečne plače v Tabele – davčne stopnje in olajšave!
Za oprostitev dohodnine program upošteva znesek, ki je vnesen v trenutku obračuna regresa.
V tem mesecu se upošteva znesek povprečne plače 1.714,49 €  (povp. plača za februar).

FURS obrazcev REK-1 za regres ne bo sprejemal do predvidoma 10. 5. 2019 zaradi programskih prilagoditev na eDavkih. Več najdete na povezavi :  FURS-regres 2019

Do takrat žal tudi mi ne moremo popolnoma testirati dopolnitev programa v delu za oddajo REK-1 obrazca za regres, zato prosimo,  da spremljate naša obvestila.

Za pravilen obračun regresa je obvezna posodobitev programa Plače!