Programski paket Storžič

Enostavno, zanesljivo, hitro

Poenostavite si poslovanje v maloprodaji, trgovini na debelo, proizvodnji, storitvenih dejavnostih in gostinstvu.

Programsko opremo stalno razvijamo in dopolnjujemo.

Programski paket Storžič je modularno sestavljen program, ki ga lahko prilagodimo vašim zahtevam. Odvisno od vaših želja lahko prednastavimo program z moduli, ki se delijo na:

 • MATERIALNO POSLOVANJE IN FAKTURIRANJE
 • MALOPRODAJA IN DAVČNE BLAGAJNE
 • DAVČNE KNJIGE IN  SALDAKONTI
 • KOSOVNICE IN  PROIZVODNJA
 • GLAVNA KNJIGA
 • SPLETNA TRGOVINA
 • REGISTRATOR DELOVNEGA ČASA

Glede na vaše potrebe lahko izberete samo en modul ali pa več izmed njih. Module lahko kadarkoli dokupite in jih nastavimo v vaš programski paket Storžič ter v obstoječo bazo podatkov.

Davčne blagajne

Oglejte si aktivnost Storžiča po svetu - klikni tukaj!

Kratka navodila najdete tukaj!

MATERIALNO POSLOVANJE S FAKTURIRANJEM

 • ažuriranje artiklov, blagovne skupine, artikli imajo lahko sliko ter opis,
 • več različnih cenikov, možnost določanja cen vnaprej po časovnih obdobjih,
 • ažuriranje strank ter določitev posebnih prodajnih pogojev (npr. rabat, cenik, ...),
 • naročilo dobavitelju,
 • količinski in finančni prevzem s kalkulacijo ter opcijsko vpisom v cenike (nabavni,prodajni),
 • predračuni,
 • naročila kupcev (možen prenos iz spletne trgovine in/ali dlančnika-poseben modul),
 • seznam odprtih naročil,
 • dobavnice / povratnice,
 • računi / dobropisi,
 • interni prenosi (kalo, odpis ...),
 • inventura,
 • statistika prodaje z primerjavo z drugim obdobjem ter grafični prikaz,
 • statistika nabave z primerjavo z drugim obdobjem ter grafični prikaz,
 • pregled zalog,
 • kartica artikla,
 • inventurne razlike.

HITRA BLAGAJNA

 • Primerna za gostinstvo in storitvene dejavnosti
 • Prilagojena zaslonom na dotik
 • Hitra in enostavna uporaba
 • Prilagodljiva postavitev artiklov
 • Podprta davčna blagajna
 • Možnost izposoje

 

Storzic

MALOPRODAJA

 • izdaja blagajniških računov in izpis na POS tiskalnikih,
 • uporaba črtnih kod, enostavno iskanje med artikli,
 • sprotni prikaz zalog v poslovalnici,
 • sprotni prikaz zalog tudi po ostalih poslovalnicah in na centralnem skladišču,
 • spremljanje po vrstah plačil,
 • blagajniški zaključki,
 • blagajniški dnevnik za pologe gotovine in kartice,
 • možnost formiranja cen v naprej (akcije, razprodaje ipd.),
 • možnost različnih cen v posameznih maloprodajah,
 • statistika prodaje s primerjavo z drugim obdobjem ter grafični prikaz,
 • pregledi maloprodaje (obrazec TDR, kartice z MPC ...).

DAVČNE KNJIGE IN SALDAKONTI

Modul je zasnovan kot nadaljevanje materialnega poslovanja in fakturiranja. To pomeni, da za knjigovodsko vodenje niso potrebna knjiženja, ker se kontiranje artiklov izvede že pri vpisu:

 • zajem prejetih računov, lahko zbirno ali po posameznih postavkah,
 • avtomatsko kontiranje oz. izdelava temeljnice za vsak račun / prejeti račun posebej,
 • kontrolo dokumenta (računa, prejetega računa) ter avtomatski prepis v davčno knjigo,
 • izpis davčnih knjig,
 • kontrola kontiranja dokumenta (računa) ter avtomatski prepis v saldakonte,
 • ročno knjiženje v saldakonte,
 • zapiranje odprtih postavk v saldakontih,
 • avtomatski prenos plačil (bančni izpisek) ter zapiranjem,
 • izpis odprtih postavk saldakontov,
 • izpis opominov,
 • pregled kartice saldakontov.

KOSOVNICE IN PROIZVODNJA

Modul predstavlja dodatek materialnemu poslovanju in omogoča materialno spremljanje proizvodnje

Ponuja naslednje možnosti:

 • kosovnice,
 • avtomatska odjava materiala pri izdaji izdelkov glede na kosovnico (npr. prodam računalnik, odpiše komponente),
 • proizvodni nalogi,
 • prevzem iz proizvodnje.

GLAVNA KNJIGA

Modul je zasnovan kot nadaljevanje saldakontov. Omogoča:

 • izdelava temeljnice za vsak račun/prejeti račun posebej (ob knjiženju v saldakonte),
 • kontrola kontiranja dok. ter avtomatski prepis v glavno knjigo (ob knjiženju v saldakonte),
 • ročni vpis temeljnic ter prenos v saldakonte ter glavno knjigo,
 • generiranjem temeljnice ob avtomatskem knjiženju plačil v saldakonte,
 • pregled temeljnic glavne knjige,
 • izdelavo bruto bilance.

ARHIVATOR STORŽIČ

Možnost arhiviranja podatkov programa Storžič na naših strežnikih!
Vaši računalniki in podatki na njih so izpostavljeni številnim nevarnostim (virusi, okvare sistema, požar, kraja, itd), zaradi katerih lahko izgubite svoje podatke, ki pa so velikokrat nenadomestljivi.

STORŽIČ PO SVETU