Plače oktober 2020 – ZZUOOP – V5.7.3

Objavil , dne 5.11.2020 v Obvestila, Storžič

Plače oktober 2020 – ZZUOOP – V5.7.3

Sprejet je bil peti protikoronski zakon – Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki spet prinaša nekaj sprememb pri obračunu plač – karanteno, bolniška brez potrdila, višja sila-varstvo otrok.  Sam način obračun se tokrat niti ne spreminja, je pa potrebno dodati nove postavke v vrste dela (sicer gre bolj gre za vrste odsotnosti z dela), pri obračunu pa  paziti na vrsto osnove in delež nadomestila za različne vrste odsotnosti.  Opis in navodilo je tukaj: Plače – dopolnitve ZZUOOP- V5.7.3