Plače – dopolnitve- Ver 5.1.1

Objavil , dne 27.1.2020 v Obvestila

Plače – dopolnitve-  Ver 5.1.1

Izplačilo za delovno uspešnost po 1.1.2020

Furs je izdal nova navodila za pripravo in poročanje obračuna za izplačilo dela plače za delovno uspešnost.
Po novem ni več delitve na obračun in poročanje obdavčenega dela (vrsta doh. 1151) in neobdavčenega dela (vrsta doh. 1152), ampak se po 1.1.20 poročajo vsa izplačila kot vrsta dohodka 1151, še vedno pa se upošteva olajšava pri dohodnini do višine povprečne plače.
Pri obračunih tako sedaj vse tovstrne obračune vnesite kot vrsto dohodka 1151.
Več si lahko preberete v obvestilu FURS: Del plače za poslovno uspešnost 

Oprostitev dela prispevkov za zaposlene starejše od 60 let

Po 1.1.2020 se ponovno uporablja določilo iz 156. člena ZPIZ-2 ki določa delno oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce. Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev v višini 30% za delavce, ki so dopolnili 60 let starosti.
V Plačah smo zato pri obračunu odprli polje za potrditev statusa zaposlenega nad 60 let. Podatek se prepiše iz šifranta delavcev, če je pri delavcu to polje potrjeno, ni pa nobene kontrole glede na starost delavca. Če polje potrdite se 30% prispevkov prikaže samo kot obračunani in se ne plačajo.
Več si poglejte tukaj:  Obvestilo ZZZS