Plače – dopolnitve (Ver 4.6.4)

Objavil , dne 3.1.2018 v Obvestila, Storžič

Plače – dopolnitve (Ver 4.6.4)

V programu plače smo naredili še nekaj popravkov. Za obračun delovne uspešnosti (1152 – del plače za delovno uspešnost, ki se ne všteva v dohodnino) je po 1.1.2018 najvišji znesek enak 100% povp. bruto plače, v programu pa smo pozabili obvestilo, kadar je znesek presegal 70%. Obračun je bil vseeno pravilen.

Zaradi tovrstnih obračunov smo morali spremeniti še izpise povzetka izplačanih dohodkov v 2017, ki jih morate posredovati zaposlenim do konca januarja. Na izpisu smo posebej prikazali neobdavčeni del, dodatno pa smo tudi navedli ostala izplačila nadomestil (to možnost lahko s kljukico ob izpisu tudi izključite).

Priporočamo, da program še enkrat posodobite!