Plače 5.9.0a – poročanje 1-ZAP/M (krizni dodatek)

Objavil , dne 18.1.2021 v Obvestila, Storžič

Plače 5.9.0a – poročanje 1-ZAP/M (krizni dodatek)

Pri poročilu 1-ZAP/M za AJPES se krizni dodatek, izplačan v decembru, ne všteva v poročilo, ker ne bremeni delodajalca:

Znesek kriznega dodatka pri plači za december 2020 ni vključen v znesek bruto izplačanih plač za mesec, za katerega se poroča (polje AOP 001 na obrazcu ZAP/M), saj se ne izplača v breme (iz sredstev delodajalca), temveč se sredstva zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije oziroma iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije. Znesek kriznega dodatka prav tako ni vključen v znesek neto plač (polje AOP 024 na obrazcu ZAP/M). V kolikor zaposlena oseba za čas trajanja epidemije koronavirusa prejme enega ali več dodatkov k plači, ki se v celoti izplačajo v breme države, se vrednost teh dodatkov ne sporoča na obrazcu ZAP/M, saj njihovo izplačilo ne bremeni delodajalca.
Vir: https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/10911/Pojasnila_glede_pravilnega_sporocanja_podatkov_COVID-19.pdf
(primer 12 na  strani 7)

Program plače smo dopolnili in sedaj lahko izbirate vrste dohodka za poročanje – privzeto krizni dodatek 1190 ni več izbran!
Verzija 5.9.0a, na voljo za posodobitev!

Hvala strankam, ki ste nas opozorili na pomanjkljivost!