Lokacija Vrsta Datum
Senično POS račun 18.01.2020 ob 15:53
Ĺ kofja Loka POS raÄŤun 18.01.2020 ob 15:52
Jesenice POS račun 18.01.2020 ob 15:52
Jesenice POS račun 18.01.2020 ob 15:51
Tržič Temeljnica 18.01.2020 ob 15:51
Zgoša POS račun 18.01.2020 ob 15:51
Kokrica POS račun 18.01.2020 ob 15:49
Kokrica POS račun 18.01.2020 ob 15:49
Brezje pri Tržiču POS račun 18.01.2020 ob 15:49
Zgoša POS račun 18.01.2020 ob 15:46
KoÄŤa na Krimu POS raÄŤun 18.01.2020 ob 15:45
Zgoša POS račun 18.01.2020 ob 15:42
Kokrica POS račun 18.01.2020 ob 15:42
Kokrica POS račun 18.01.2020 ob 15:41
Senično POS račun 18.01.2020 ob 15:41
Jesenice POS račun 18.01.2020 ob 15:40
Zgoša POS račun 18.01.2020 ob 15:40
Žiganja vas POS račun 18.01.2020 ob 15:39
Tržič Temeljnica 18.01.2020 ob 15:39
Brezje pri Tržiču POS račun 18.01.2020 ob 15:39
Statisika za zadnjih 30 dni
Vrsta dokumenta Število dokumentov
Dobavnica 5532
eRaÄŤun 424
eRačun 214
Konsignacija 1
NaroÄŤilo 772
Naročilo 151
ObraÄŤun plaÄŤe 2112
Obračun plače 27
Odpis 1000
POS raÄŤun 20203
POS račun 22440
PredraÄŤun 781
Predračun 396
Prejeti raÄŤun 1196
Prejeti račun 610
Prenos 306
Prevzemnica 2543
Prijava 7691
Proizvodnja 582
RaÄŤun 4494
Račun 3
Račun 1895
Temeljnica 9618