NUJNA nadgradnja – Storžič Ver. 4.8.1

Objavil , dne 18.2.2019 v Obvestila, Storžič

NUJNA nadgradnja – Storžič Ver. 4.8.1

V programih smo morali narediti še nekaj sprememb povezanih predvsem s spremenjenim načinom davčnega potrjevanja računov, zato je ta nadgradnja za uporabnike OBVEZNA!
Popravki obsegajo:
– odprave kritične napake pri zaporednem številčenju potrjenih računov, kadar se ne potrjujejo takoj ob nastanku in v istem zaporedju
– odprava kritične napake pri popravljanju že potrjenega računa (tak račun naj bi se avtomatsko ponovno potrdil, vendar včasih to ni uspelo in so se celo zbrisali podatki o prvotni potrditvi)
– popravki izpisa seznama računov in ostalih dokumentov
– dopolnitev  izvoza seznama računov v Excel (dodatni podatki)

V računovodskem delu smo tudi nekoliko izboljšali izpis kartic glavne knjige (Konto kartica po datumu)  in pregled zapadlih terjatev iz Saldakontov po obdobjih (omogočen je izpis samo zapadlih – za boljši pregled).

Programe lahko posodobite kot običajno (Aplikacija -> Posodobitev programa).