Storžič

Microsoft 365 – sprememba cen in načina obračunavanja

Microsoft 365 – sprememba cen in načina obračunavanja

V marcu je Microsoft spremenil način obračunavanja in cene nekaterih Microsoft 365 naročnin (prej Office 365). Predvsem gre za poudarjeno razliko med mesečno in letno vezavo, spremenijo pa se tudi cene nekaterih naročnin, sploh v primeru mesečne vezave naročnine. Podrobneje si lahko spremembe ogledate v priloženem opisu sprememb: Microsoft 365 – sprememba 2022 Za dodatne informacije in pojasnila nas...

Preberi več

Plače – ZDoh-2Z – nova dohodninska lestvica

Plače – ZDoh-2Z – nova dohodninska lestvica

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2Z, Uradni list 39/2022)  ter Pravilnikom o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022 (Uradni list 41/2022) se je spremenila lestvica za izračun dohodnine. Nova lestvica je objavljena na spletnih straneh FURS  (fu.gov.si, lestvica )  in je že na voljo za posodobitev v programu Plače (Tabele -> davčne stopnje in olajšave, klik na “Naloži”). V programu Plače bo še nekaj sprememb glede obračunov poročanja na REK obrazcih, ki jih bomo pripravili in objavili v naslednjih dneh, “običajne” plače pa lahko že pripravljate po osvežitvi dohodninske lestvice. Več o spremebah najdete na straneh FURS ( Novosti ZDoh-2Z). O dopolnitvah vas bomo obveščali! Spremenjena dohodninska...

Preberi več

Najnižja osnova za prispevke

Najnižja osnova za prispevke

Za izplačila od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.181,75 eur.   (Vir: FURS) Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2023 znaša 1.181,75 eur (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2021 znaša 1.969,59 eur). Posodobljeno tabelo “Davčne stopnje in olajšave” lahko naložite s klikom na “Naloži”...

Preberi več

Minimalna plača 2022 in najnižja osnova za prispevke

Minimalna plača 2022 in najnižja osnova za prispevke

V Uradnem listu št. 5/2022 z dne 12.1.2022 je bil objavljen znesek minimalne plače, ki ga je po posvetovanju s socialnimi partnerji določil minister za delo. Minimalna plača se za delo s polnim delovnim časom, opravljenim od 1. januarja 2022, zviša za 4,9 % in znaša 1.074,43 EUR. Prav tako se spremeni najnižja osnova za prispevke za socialno varnost zaposlenih, ki v obdobju 1.1.2022 – 28.2.2022 ponovno znaša 1.113,72 EUR (poteče obdobje znižanja po ZDUOP). Najnižja osnova se bo ponovno določila po 1.3.2022, ko bo znana povprečna plača za leto 2021 (osnova znaša 60% povp. plače – več lahko pogledate tukaj) . Novi podatki so že objavljeni in jih lahko posodobitev v Tabele -> Davčne stopnje in olajšave!...

Preberi več

Dopolnitve v programih – Storžič Ver 6.0

Dopolnitve v programih – Storžič Ver 6.0

Na voljo je nova verzija programa Storžič V 6.0. Upoštevana je sprememba zakonodaje pri izdajanju maloprodajnih računov, kjer izpis ni več obvezen. V programih je možno nastaviti vprašanje pred izpisom.  Spremenjen je tudi vnos artiklov. Ponovno pa opozarjamo na nekatere uporabne možnosti, ki smo jih že objavili v zadnjem času. Več si lahko pogledate tukaj: Storžič – V 6.0...

Preberi več

Sprememba cen najema in vzdrževanja programske opreme

Sprememba cen najema in vzdrževanja programske opreme

Sprememba cen najema in pogodbenega vzdrževanja Z januarjem 2022 v skladu z določili pogodb o najemu in vzdrževanju programske opreme spreminjamo ceno mesečnega najema oz. vzdrževanja. Cene dvigamo za 5%, kolikor znaša uradna stopnja inflacije od 1.1.2019, ko smo nazadnje spreminjali cene (vir https://www.stat.si/inflacija  obdobje dec.2018-dec.2021). Splošna rast cen vpliva tudi na naše poslovanje, zato se temu žal ne moremo izogniti, se bomo pa še naprej trudili za dobro delovanje in razvoj naše programske opreme ter predvsem za hitro in učinkovito podporo uporabnikom! Direktor Marko Meglič, univ. dipl....

Preberi več