Storžič

OBVEZNA nadgradnja – Storžič

OBVEZNA nadgradnja – Storžič

Nova pojasnila FURS glede številčenja ponovno spreminjajo davčno potrjevanje računov iz fakturiranja. Pripravili smo potrebne dopolnitve programov. Namestitev dopolnitve je OBVEZNA za vse, ki davčno potrjujte račune iz fakturiranja,  v maloprodaji glede potrjevanja ni nobenih sprememb! Programe pri pogodbenih strankah že nadgrajujemo, ostale prosimo, da nas pokličete in se dogovorite o nadgradnji! Za morebitne težave glede davčnega potrjevanja zaradi uporabe starejših verzij programa ne moremo odgovarjati! Prosimo, obvezno preberite dodatna navodila : Spremembe pri davčnem potrjevanju...

Preberi več

Regres za 2019 (Plače ver 4.8.4)

Dopolnitev Zakona o dohodnini (objavljena 3.5.2019, Ur. list RS 28/2019), predvideva, da se v davčno osnovo za odmero dohodnine ne všteva regres za letni dopust do višine 100 % povprečne mesečne plače, določa pa se tudi postopek vračila že izračunane in odmerjene akontacije dohodnine v letu 2019 v primerih, ko so delodajalci regrese že izplačali. Programe smo ustrezno prilagodili in znesek do višine povprečne plače ne vštevamo v osnovo za dohodnino. Če je ta znesek presežen, se v osnovo vpiše presežni znesek (nad 100% povp. plače) in se od njega izračuna akontacija dohodnine po vnešeni povp. stopnji. Pomembno je, da pred obračunom ažurirate znesek povprečne plače v Tabele – davčne stopnje in olajšave! Za oprostitev dohodnine program upošteva znesek, ki je vnesen v trenutku obračuna regresa. V tem mesecu se upošteva znesek povprečne plače 1.714,49 €  (povp. plača za februar). FURS obrazcev REK-1 za regres ne bo sprejemal do predvidoma 10. 5. 2019 zaradi programskih prilagoditev na eDavkih. Več najdete na povezavi :  FURS-regres 2019 Do takrat žal tudi mi ne moremo popolnoma testirati dopolnitev programa v delu za oddajo REK-1 obrazca za regres, zato prosimo,  da spremljate naša obvestila. Za pravilen obračun regresa je obvezna posodobitev programa Plače!...

Preberi več

Podaljšanje roka za oddajo davčnih obračunov

Podaljšanje roka za oddajo davčnih obračunov

Furs je na svojih spletni strani objavil, da se zaradi težav z delovanjem e-davkov podaljšuje rok za oddajo davčnih obračunov DDPO in DohDej za koledarsko leto 2018. Več si oglejte na spletni strani FURS-a...

Preberi več

Plače-najnižja osnova za prispevke 2019

Plače-najnižja osnova za prispevke 2019

Za izplačila plač delavcem v delovnem razmerju se za izračun minimalne osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost uporablja povprečna plača  preteklega leta (2018). Statistični urad RS je objavil,  da je povprečna plača za leto za leto 2018 znašala 1.681,55  EUR. Minimalna osnova je določena kot 56% povprečne plače  in za izplačila od 1.3.2019 dalje znaša 941,67 EUR. Podatke si  posodobite v Tabele -> Davčne stopnje in olajšave; kliknite na gumb “Naloži” (ali vnesite ročno). Več na: FURS , Statistični...

Preberi več

NUJNA nadgradnja – Storžič Ver. 4.8.1

NUJNA nadgradnja – Storžič Ver. 4.8.1

V programih smo morali narediti še nekaj sprememb povezanih predvsem s spremenjenim načinom davčnega potrjevanja računov, zato je ta nadgradnja za uporabnike OBVEZNA! Popravki obsegajo: – odprave kritične napake pri zaporednem številčenju potrjenih računov, kadar se ne potrjujejo takoj ob nastanku in v istem zaporedju – odprava kritične napake pri popravljanju že potrjenega računa (tak račun naj bi se avtomatsko ponovno potrdil, vendar včasih to ni uspelo in so se celo zbrisali podatki o prvotni potrditvi) – popravki izpisa seznama računov in ostalih dokumentov – dopolnitev  izvoza seznama računov v Excel (dodatni podatki) V računovodskem delu smo tudi nekoliko izboljšali izpis kartic glavne knjige (Konto kartica po datumu)  in pregled zapadlih terjatev iz Saldakontov po obdobjih (omogočen je izpis samo zapadlih – za boljši pregled). Programe lahko posodobite kot običajno (Aplikacija -> Posodobitev...

Preberi več

NUJNO – Sprememba davčnega potrjevanja računov

NUJNO – Sprememba davčnega potrjevanja računov

Furs je spremenil pravila davčnega potrjevanja računov (več si lahko preberete na sledeči povezavi v Vprašanjih in odgovorih FURS- vprašanji 315 in 165), ki se nanašajo na potrjevanje računov v fakturiranju (“veliki” ali A4 računi). Zahteva se neprekinjeno zaporedno številčenje potrjenih izdanih računov. Do sedaj ste lahko račune potrjevali tudi naknadno, po novem to ne bo več mogoče, ker zahtevajo potrditev ob izdaji. Zato se bo potrebno odločiti ali potrjujete vse izdane račune, ali pa potrjujete sproti samo tiste, kadar dobite ali predvidevate, da bo plačilo gotovinsko. Računa, ki ga boste izpisali nepotrjenega, naknadno ne bo več mogoče potrditi. Zato je nadgradnja programa na verzijo 4.8.0 OBVEZNA, sicer za morebitne napake in težave povezane z davčnim potrjevanjem ne moremo odgovarjati!  Verzija programa je že na voljo za nadgradnjo! Dodatno pojasnilo in navodilo si preberite tukaj: Navodila – davčno potrjevanje v 2019 Naj posebej opozorimo, da program avtomatsko ne bo davčno potrdil računov izdanih  do datuma menjave programa. Boste pa pri delu na to opozorjeni in potrditev računov lahko naredite...

Preberi več