Storžič

Plače-najnižja osnova za prispevke v 2023

Statistični urad je objavil podatek o povprečni plači v RS izplačani v letu 2022 . Znesek povprečne plače je 2.023,92€. S tem se ponovno preračuna minimalna pokojninska osnova za plače, ki je določena v višini 60% zadnje znane letne povprečne plače v RS. Minimalna osnova za prispevke pri obračunu plač od 1.3.2023 do 28.2.2024  tako znaša 1.214,35€. Posodobljeno tabelo “Davčne stopnje in olajšave” lahko naložite s klikom na...

Preberi več

Plače – Ver 6.6.0e – še nekaj dopolnitev in popravkov

Plače – Ver 6.6.0e – še nekaj dopolnitev in popravkov

Narejenih je še nekaj popravkov REK-O obrazca pri malo bolj specifičnih primerih obračunov: – obvezno dodatno poklicno zavarovanje (ODPZ) – invalidi nad kvoto – oprostitev prispevkov za starejše od 60 let (in plačo nižjo od minimalne osnove za prispevke) Dodali smo še linke na šifrante kolektivnih pogodb in dodatnega poklicnega zavarovanja. Kratko navodilo: Plače – dopolnitve – Ver...

Preberi več

Plače – V6.6.0c (REK 1003 – odpravnina ob upokojitvi , jubilejna nagrada nad uredbo vlade )

Plače – V6.6.0c (REK 1003 – odpravnina ob upokojitvi , jubilejna nagrada nad uredbo vlade )

Izplačilo odpravnine izvedete z vrsto dohodka 1003. V bruto zneskih vpišite samo del, ki se obdavči (presega višino določeno z uredbo), neobdavčen del  izplačila pa kot dodatek v neto. Če izplačilo ne presega višine določene z uredbo, potem v bruto zneskih vpišite postavko  odpravnina z zneskom nič, znesek odpravnine pa navedete samo v dodatkih v neto. REK-O  v primeru izplačila nad uredbo zahteva tudi neobdavčeni del odpravnine (dodatek v neto), zato je očitno potrebno poročati skupaj neobdavčeni in obdavčeni del v vrsti dohodka 1003 –  neobdavčenega dela ne poročate skupaj s plačo! Vse zgornje velja tudi v primeru jubilejnih nagrad! Za pravilno pripravo REK-O potrebujete verzijo programa Plače vsaj Ver 6.6.0c ali novejšo!...

Preberi več

Plače – dopolnitev V6.6.0b

Plače – dopolnitev V6.6.0b

Na voljo je manjša posodobitev programa plače, popravljenih je nekaj napak: – pogodbeno delo: izpis obračuna – dodan je manjkajoči izpis priimka prejemnika dohodka – plačilna lista: izpis plačilne liste – popravek izpisa odbitkov od neto – popravljanje obračuna plače – odprava napake pri vpisu popravkov v nekaterih primerih (dataset not in edit mode) – dodana legenda S oznak v šifrantu vrst dela – narejen je popravek predlaganih imen datotek pri shranjevanju XML datotek za REK-O obrazce Žal še vedno ne dela izpis zbirnih REK-O obrazcev – obrazce že tako večinoma izpisujete iz eDavkov. Pazite tudi pri vnosu podatkov o nepremičninah pri obračunu najemnin – katasterska občina mora biti vpisana samo s številčno oznako brez navedbe kraja!  Pripravljamo še kontrolo v programu.  ...

Preberi več

Plače po 1.1.2023 – Ver 6.6.0

Plače po 1.1.2023 – Ver 6.6.0

Novo leto je poleg že običajnih sprememb pri dohodnini in olajšavah prineslo tudi precejšnje spremembe pri pri poročanju plač (obrazec REK-O). Več si poglejte tukaj: Navodila – plače 2023 Spremljajte tudi naslednje objave, ker bodo ob tolikšnih spremembah sledile še dodatne posodobitve! Ne pozabite pred obračunom posodobiti programov in dohodninske lestvice!  ...

Preberi več

Plače – Delovna uspešnost 2022 (Ver 6.5.1)

Plače – Delovna uspešnost 2022 (Ver 6.5.1)

Pri izplačilu delovne uspešnosti za leto 2022 je sprememba v določitvi višini olajšave pri obračunu dohodnine: izplačilo je oproščeno dohodnine do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji ali do višine 100 % povprečne mesečne plače delavca izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za zavezanca ugodneje. Ustrezni popravki so pripravljeni v verziji 6.5.1 . Več si lahko pogledate tukaj: Delovna uspešnost...

Preberi več