Obvestila

Plače – dopolnitve- Ver 5.1.1

Plače – dopolnitve-  Ver 5.1.1

Izplačilo za delovno uspešnost po 1.1.2020 Furs je izdal nova navodila za pripravo in poročanje obračuna za izplačilo dela plače za delovno uspešnost. Po novem ni več delitve na obračun in poročanje obdavčenega dela (vrsta doh. 1151) in neobdavčenega dela (vrsta doh. 1152), ampak se po 1.1.20 poročajo vsa izplačila kot vrsta dohodka 1151, še vedno pa se upošteva olajšava pri dohodnini do višine povprečne plače. Pri obračunih tako sedaj vse tovstrne obračune vnesite kot vrsto dohodka 1151. Več si lahko preberete v obvestilu FURS: Del plače za poslovno uspešnost  Oprostitev dela prispevkov za zaposlene starejše od 60 let Po 1.1.2020 se ponovno uporablja določilo iz 156. člena ZPIZ-2 ki določa delno oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce. Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev v višini 30% za delavce, ki so dopolnili 60 let starosti. V Plačah smo zato pri obračunu odprli polje za potrditev statusa zaposlenega nad 60 let. Podatek se prepiše iz šifranta delavcev, če je pri delavcu to polje potrjeno, ni pa nobene kontrole glede na starost delavca. Če polje potrdite se 30% prispevkov prikaže samo kot obračunani in se ne plačajo. Več si poglejte tukaj:  Obvestilo...

Preberi več

Plače – najemnine po 1. 1. 2020

Plače – najemnine po 1. 1. 2020

Z novim letom se spremenijo normirani stroški za obračun najemnin in sicer iz 10% na 15%, istočasno pa se poveča se tudi stopnja davka iz dosedanjih 25% na 27,5% pri obračunu najemnin, dividend in obresti. Pri dohodkih, kjer so spremembe, pri prvem obračunu za to vrsto dohodka popravite stopnje, za naprej pa jih bo računalnik predlagal že avtomatsko....

Preberi več

Dopolnitve programa Plače (V 5.0)

O spremembah zakonodaje, novi dohodninski lestvici, novih minimalni osnovi in minimalni plači  smo že pisali. Sicer se sam način obračuna ne spreminja in vse deluje tudi brez te nadgradnje, smo pa vseeno dodali nekaj kontrol glede minimalne osnove in minimalne plače in olajšali vnos dodatkov za minulo delo. Kratka navodila najdete tukaj: Dopolnitve – plače V 5.0 Program je že na voljo za posodobitev! Ne pozabite osvežiti davčne lestvice!  Nova lestvica velja za vsa izplačila po...

Preberi več

Plače v letu 2020

Z letom 2020 se spremeni kar nekaj zakonodaje, ki vpliva na obračun plač, objavljena pa je tudi nova dohodninska lestvica in nove minimalne osnove in nova minimalna plača.  Preberite si več tukaj: Navodila – plače v 2020  

Preberi več

Nova stopnja DDV 5% v letu 2020

S 1.1. 2020 se uvaja nova posebna stopnja DDV za dobavo knjig,  časopisov in podobnega v višini 5%.  Podrobneje si novosti lahko ogledate na straneh FURS-a : FURS- DDV 2020  (klik na zadnje novice vam bo odprl še novejša pojasnila). V programih smo zato pripravili potrebne dopolnitve. Nova stopnja davka bo v programih na voljo od verzije Storžič 5.0 dalje, ki  si jo lahko prenesete od 26. 12. 2019 dalje.   Opis sprememb in navodila za uporabo nove davčne stopnje si lahko prenesete tukaj: DDV po 1.1.2020 – navodilo. Verzija 5.0  je narejena z nadgrajenim razvojnim okoljem, zato prinaša tudi nekaj drugih sprememb, o katerih bomo pisali posebej. Predvsem je na novo narejena večina izpisov in mogoče je, da kateri od posebej prilagojenih izpisov ne bo deloval pravilno. V programu je gotovo tudi nekaj nenamernih hroščkov, nekatere nove pa je gotovo povzročila tudi sprememba DDV-ja. Sporočite nam nepravilnosti, ki jih bomo skušali čim hitreje odpraviti, že zdaj pa prosimo za malo...

Preberi več

Izplačilo nagrade za delovno uspešnost

Izplačilo nagrade za delovno uspešnost

Posodobili smo navodila za obračun dela plače za delovno uspešnost (božičnica, 13.plača …). Navodila so na voljo tukaj: Plače – izplačilo nagrade za delovno uspešnost (dec. 2019) Naj opozorim, da je v primeru nastavitve vrste osnove M01 (za  podatke “M4 obrazca”) potrebno pred obračunom posodobiti program Plače. Nova verzija (oznaka 4.8.9 ) je na voljo od 10.12.2019 dalje in si jo lahko prenesete! Katera oznaka je bolj pravilna in kakšna je razlika – pa mi ni povsem jasno. Lahko si pogledate pojasnila FURS (na strani 28):...

Preberi več