marko

Plače-najnižja osnova za prispevke v 2023

Statistični urad je objavil podatek o povprečni plači v RS izplačani v letu 2022 . Znesek povprečne plače je 2.023,92€. S tem se ponovno preračuna minimalna pokojninska osnova za plače, ki je določena v višini 60% zadnje znane letne povprečne plače v RS. Minimalna osnova za prispevke pri obračunu plač od 1.3.2023 do 28.2.2024  tako znaša 1.214,35€. Posodobljeno tabelo “Davčne stopnje in olajšave” lahko naložite s klikom na...

Preberi več

Uskladitev cen z inflacijo

Uskladitev cen z inflacijo

Sprememba cen najema in pogodbenega vzdrževanja V računih za januar 2023 smo v skladu z določili pogodb o najemu in vzdrževanju računalniške programske in strojne opreme, spremenili cene mesečnega najema oz. vzdrževanja v skladu z rastjo cen. Cene dvigamo za 10%, medtem ko uradna stopnja inflacije v lete 2022 znaša 10,3% (vir https://www.stat.si/inflacija  obdobje januar-december 2022). Omogočamo tudi vnaprejšnje celoletno plačilo vzdrževanja, pri čemer vam priznamo 10% popust – pokličite, če se odločite za to možnost! Žal se ob splošni rasti cen temu povišanju ne moremo izogniti, se bomo pa še bolj trudili za dobro delovanje in razvoj naše programske opreme ter predvsem za hitro in učinkovito podporo uporabnikom! Direktor Marko Meglič, univ. dipl....

Preberi več

Plače – minimalna plača 2023

Določena je nova višina minimalna mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 , ki znaša 1.203,36 EUR bruto. Podatek si lahko naložite v programu Plače (menu Tabele -Davčne stopnje in olajšave,  gumb “Naloži”). Navodila – mininalna plača 2023...

Preberi več

Plače – Ver 6.6.0e – še nekaj dopolnitev in popravkov

Plače – Ver 6.6.0e – še nekaj dopolnitev in popravkov

Narejenih je še nekaj popravkov REK-O obrazca pri malo bolj specifičnih primerih obračunov: – obvezno dodatno poklicno zavarovanje (ODPZ) – invalidi nad kvoto – oprostitev prispevkov za starejše od 60 let (in plačo nižjo od minimalne osnove za prispevke) Dodali smo še linke na šifrante kolektivnih pogodb in dodatnega poklicnega zavarovanja. Kratko navodilo: Plače – dopolnitve – Ver...

Preberi več

Plače – V6.6.0c (REK 1003 – odpravnina ob upokojitvi , jubilejna nagrada nad uredbo vlade )

Plače – V6.6.0c (REK 1003 – odpravnina ob upokojitvi , jubilejna nagrada nad uredbo vlade )

Izplačilo odpravnine izvedete z vrsto dohodka 1003. V bruto zneskih vpišite samo del, ki se obdavči (presega višino določeno z uredbo), neobdavčen del  izplačila pa kot dodatek v neto. Če izplačilo ne presega višine določene z uredbo, potem v bruto zneskih vpišite postavko  odpravnina z zneskom nič, znesek odpravnine pa navedete samo v dodatkih v neto. REK-O  v primeru izplačila nad uredbo zahteva tudi neobdavčeni del odpravnine (dodatek v neto), zato je očitno potrebno poročati skupaj neobdavčeni in obdavčeni del v vrsti dohodka 1003 –  neobdavčenega dela ne poročate skupaj s plačo! Vse zgornje velja tudi v primeru jubilejnih nagrad! Za pravilno pripravo REK-O potrebujete verzijo programa Plače vsaj Ver 6.6.0c ali novejšo!...

Preberi več