Pogodbeno delo – Plače V6.15.3 – nujna posodobitev

Datum: 7. februarja, 2024
Objavil: Marko

Dodan je popravek za spremembo obračuna pogodbenega dela:
Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2N Verzija), Uradni list RS 133/2023, se za izplačila od vključno 1.2.2024 spreminja osnova za prispevke iz drugega pravnega razmerja, tako da je osnova določena v višini prejetega dohodka, vključno s povračili stroškov v zvezi z opravljenim delom oziroma storitvijo, zmanjšana za normirane stroške v višini 10% dohodka. Velja tudi za prispevke za zdravstveno zavarovanje.
To pomeni nižje prispevke (osnova za prispevke je znižana za normirane stroške) in višjo dohodnino (osnova za davek je višja, ker se odštejejo nižji prispevki).
Pri obračunu posebnega davka na določene prejemke osnova ostaja celoten dohodek.
Prilagojen je tudi izračun bruto zneska iz neto.

Za pravilen izračun in REK-O obrazec je potrebno nadgraditi program Plače na verzijo 6.5.13 ali novejšo ( na voljo za posodobitev od 7.2.24).

Zadnje objave