Pogodbeno delo – Težava z REK-O

Datum: 5. februarja, 2024
Objavil: Marko

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2N), Uradni list RS 133/2023, se za izplačila od vključno 1.2.2024 spreminja osnova za prispevke iz drugega pravnega razmerja, tako da je osnova določena v višini prejetega dohodka, vključno s povračili stroškov v zvezi z opravljenim delom oziroma storitvijo, zmanjšana za normirane stroške v višini 10% dohodka. Velja tudi za prispevke za zdravstveno zavarovanje.

Potrebni popravki bodo na voljo predvidoma do 6.2.24, o tem vas bomo obvestili.
Prosimo, da počakate z obračuni , ker se spreminjajo tudi vsi plačilni nalogi za prispevke in davke.

Zadnje objave