Storžič

Opozorilo za arhiviranje

Opozorilo za arhiviranje

Stalno opozarjamo na pomebnost arhiviranja podatkov, pa še vedno se dogaja, da stranke nimajo urejenih varnostnih kopij in prihaja do izgub podatkov zaradi okvar opreme, še pogosteje pa v zadnjem času zaradi okužb s kriptovirusi. Edina zares prava zaščita je pravilno urejena izdelava varnostnih kopij na zunanji medij ali v oblak, ki po arhiviranju ni neposredno dostopen iz računalnika! Zaradi tega smo se odločili, da v programe Storžič (od verzije 4.6.3) vključimo sistemsko opozorilo za arhiviranje povsod tam, kjer program za arhiv ne skrbi sam. Ker programi sami ne morejo vedeti, ali je za arhiv poskrbljeno sistemsko ali z zunanjim programom, bo to potrebno nastaviti, sicer bo program na to opozoril ob vsakem zagonu. Nič ni narobe, z delom lahko normalno nadaljujete, sploh če veste, da so vaše varnostne kopije urejene, sicer pa vzemite to kot opozorilo in zadevo uredite! Za naše aplikacije vam ponujamo tudi storitev mArhiv – dnevno arhiviranje podatkov iz naših aplikacij v naš podatkovni center. Zagotavljamo dnevno zgodovino podatkov za daljši čas. Cena storitve je 8 €/mesec (brez DDV). Za večje količine podatkov (strežniki, omrežja …) lahko poskrbimo s storitvijo Microsoft Azure Backup – arhiviranje v Microsoftov oblak. Kakorkoli, dober arhiv pomeni, da ob okvari ali okužbi lahko zelo hitro vzpostavimo delovanje sistemov in aplikacij (v nekaj urah)! Če pa je potrebno podatke reševati z diskov ali se pogajati z izsiljevalci za odkup kriptiranih podatkov, pa zadeva lahko traja več dni, stane več tisoč evrov, pa še potem ni garancije, da bo res kaj rešeno! Zato preverite vaš arhiv in nas  pokličite! Še mi bomo preverili ali nastavili vaše varnostno kopiranje in mimogrede preverili še protivirusno zaščito vašega...

Preberi več

Plače – dopolnitve (Ver 4.6.4)

Plače – dopolnitve (Ver 4.6.4)

V programu plače smo naredili še nekaj popravkov. Za obračun delovne uspešnosti (1152 – del plače za delovno uspešnost, ki se ne všteva v dohodnino) je po 1.1.2018 najvišji znesek enak 100% povp. bruto plače, v programu pa smo pozabili obvestilo, kadar je znesek presegal 70%. Obračun je bil vseeno pravilen. Zaradi tovrstnih obračunov smo morali spremeniti še izpise povzetka izplačanih dohodkov v 2017, ki jih morate posredovati zaposlenim do konca januarja. Na izpisu smo posebej prikazali neobdavčeni del, dodatno pa smo tudi navedli ostala izplačila nadomestil (to možnost lahko s kljukico ob izpisu tudi izključite). Priporočamo, da program še enkrat...

Preberi več

Plače po 1.1.2018 (Ver. 4.6.3)

Plače po 1.1.2018 (Ver. 4.6.3)

Z novim letom se nekoliko spreminja izračun dodatne dohodninske olajšave, zato je program nujno posodobiti na verzijo 4.6.3! Ne pozabite tudi naložiti nove dohodninske lestvice in nove (višje) najnižje osnove za prispevke. Več si poglejte v kratkih navodilih: Navodila – plače...

Preberi več

Plače – vzdrž. druž. člani

Plače – vzdrž. druž. člani

Do konca decembra je potrebno preko portala eDavki posredovati podatke o vzdrževanih družinskih članih, za katere so se med letom upoštevale olajšave pri obračunu dohodnine. Kratko navodilo za pripravo in oddajo podatkov najdete tukaj: Plače – vzdrževani druž. člani (VIRVDC.DAT)...

Preberi več

Plače – nagrada za del. uspešnost

Plače – nagrada za del. uspešnost

Zakonodaja pod določenimi pogoji omogoča oprostitev dohodnine pri izplačilu nagrade za delovno uspešnost. To je bilo mogoče že lani,  z novim letom pa se višina nagrade, ki je lahko oproščena dohodnine,  še nekoliko povečuje. Pripravili smo vam kratko navodilo, kako v prgoramu  Plače pripraviti obračun nagrade za delovno uspešnost: Plače – izplačilo nagrade za delovno...

Preberi več

Plače – novosti v zadnjem mesecu

Plače – novosti v zadnjem mesecu

V program plače (verzija 4.5.4 ) smo v zadnjem mesecu dodati nekaj novosti: Aktivni/neaktivni delodajalci in delavci Nakazilo plače na račun v tujini Vnos datuma izplačila pri pripravi REK-1 Upoštevanje različnih vrst nadur za M4 podatke Brisanje vzdrževanega družinskega člana Več si lahko preberete tukaj: Novosti-place_okt_2017 Programi so že osveženi na naših strežnikih in si lahko prenesete...

Preberi več