Storžič

Novosti v programih-Februar 2018

Novosti v programih-Februar 2018

Na voljo so nove verzije programov Storžič in Plače (ver. 4.6.5). Na kratko predstavljamo dopolnitve, ki so nastale v zadnjih mesecih. Tokrat ni nič nujno novega, je pa voljo nekaj stvari, ki olajšajo in morda pospešijo kakšno opravilo. Nujna posodobitev je le v maloprodaji za tiste, ki morda še niste namestili nujne posodobitve ver. 4.6.4 (številka referenčnega računa pri vračilu blaga). V plačah ne pozabite nastaviti letnega sklada ur za leto 2018 na 2088 ur. Smo pa že naredili nekaj sprememb pri prijavi v program plače zaradi večje preglednosti in spremljanja pri dostopu do osebnih podatkov. Konec meseca se bodo ponovno spremenili podatki o minimalni osnovi, o čemer vas bomo še posebej obvestili! Več o tokratnih dopolnitvah najdete tukaj: Plače, Storžič Ver....

Preberi več

Maloprodaja-NUJNA posodobitev

Maloprodaja-NUJNA posodobitev

Pri vračilu blaga v maloprodaji je praviloma izdanega računa ne popravljamo, ampak izdamo nov račun s količino v minus za vrnjeno postavko in v primeru zamenjave dodamo še novo postavko. Če je skupen znesek negativen, gre lahko tudi za vračilo gotovine (ali drug način vračila ali dobropisa). Zakon predpisuje, da moramo v primeru vračila blaga vpisati tudi referenčno številko računa, na katerega se vračilo nanaša. Po opozorilu FURS smo v program vključili ustrezen popravek, program pa je NUJNO potrebno nadgraditi na verzijo 4.6.4 ali novejšo!  Uporabniki s pogodbenim vzdrževanjem in poravnanimi obveznostmi lahko to naredite sami (Aplikacija – posodobitev programa). Pred posodobitvijo priporočamo še, da naredite varnostno kopijo podatkov. Če ne gre ali niste prepričani, nas pokličite! Prilagam še navodila za izdelavo računa pri vračilu blaga: Navodila – maloprodaja –...

Preberi več

Opozorilo za arhiviranje

Opozorilo za arhiviranje

Stalno opozarjamo na pomebnost arhiviranja podatkov, pa še vedno se dogaja, da stranke nimajo urejenih varnostnih kopij in prihaja do izgub podatkov zaradi okvar opreme, še pogosteje pa v zadnjem času zaradi okužb s kriptovirusi. Edina zares prava zaščita je pravilno urejena izdelava varnostnih kopij na zunanji medij ali v oblak, ki po arhiviranju ni neposredno dostopen iz računalnika! Zaradi tega smo se odločili, da v programe Storžič (od verzije 4.6.3) vključimo sistemsko opozorilo za arhiviranje povsod tam, kjer program za arhiv ne skrbi sam. Ker programi sami ne morejo vedeti, ali je za arhiv poskrbljeno sistemsko ali z zunanjim programom, bo to potrebno nastaviti, sicer bo program na to opozoril ob vsakem zagonu. Nič ni narobe, z delom lahko normalno nadaljujete, sploh če veste, da so vaše varnostne kopije urejene, sicer pa vzemite to kot opozorilo in zadevo uredite! Za naše aplikacije vam ponujamo tudi storitev mArhiv – dnevno arhiviranje podatkov iz naših aplikacij v naš podatkovni center. Zagotavljamo dnevno zgodovino podatkov za daljši čas. Cena storitve je 8 €/mesec (brez DDV). Za večje količine podatkov (strežniki, omrežja …) lahko poskrbimo s storitvijo Microsoft Azure Backup – arhiviranje v Microsoftov oblak. Kakorkoli, dober arhiv pomeni, da ob okvari ali okužbi lahko zelo hitro vzpostavimo delovanje sistemov in aplikacij (v nekaj urah)! Če pa je potrebno podatke reševati z diskov ali se pogajati z izsiljevalci za odkup kriptiranih podatkov, pa zadeva lahko traja več dni, stane več tisoč evrov, pa še potem ni garancije, da bo res kaj rešeno! Zato preverite vaš arhiv in nas  pokličite! Še mi bomo preverili ali nastavili vaše varnostno kopiranje in mimogrede preverili še protivirusno zaščito vašega...

Preberi več

Plače – dopolnitve (Ver 4.6.4)

Plače – dopolnitve (Ver 4.6.4)

V programu plače smo naredili še nekaj popravkov. Za obračun delovne uspešnosti (1152 – del plače za delovno uspešnost, ki se ne všteva v dohodnino) je po 1.1.2018 najvišji znesek enak 100% povp. bruto plače, v programu pa smo pozabili obvestilo, kadar je znesek presegal 70%. Obračun je bil vseeno pravilen. Zaradi tovrstnih obračunov smo morali spremeniti še izpise povzetka izplačanih dohodkov v 2017, ki jih morate posredovati zaposlenim do konca januarja. Na izpisu smo posebej prikazali neobdavčeni del, dodatno pa smo tudi navedli ostala izplačila nadomestil (to možnost lahko s kljukico ob izpisu tudi izključite). Priporočamo, da program še enkrat...

Preberi več

Plače po 1.1.2018 (Ver. 4.6.3)

Plače po 1.1.2018 (Ver. 4.6.3)

Z novim letom se nekoliko spreminja izračun dodatne dohodninske olajšave, zato je program nujno posodobiti na verzijo 4.6.3! Ne pozabite tudi naložiti nove dohodninske lestvice in nove (višje) najnižje osnove za prispevke. Več si poglejte v kratkih navodilih: Navodila – plače...

Preberi več

Plače – vzdrž. druž. člani

Plače – vzdrž. druž. člani

Do konca decembra je potrebno preko portala eDavki posredovati podatke o vzdrževanih družinskih članih, za katere so se med letom upoštevale olajšave pri obračunu dohodnine. Kratko navodilo za pripravo in oddajo podatkov najdete tukaj: Plače – vzdrževani druž. člani (VIRVDC.DAT)...

Preberi več