Storžič

NUJNO! Windows XP in davčna blagajna

NUJNO! Windows XP in davčna blagajna

Z dnem 30.6.2018 bo FURS onemogočil uporabo protokola TLS 1.0 za pošiljanje računov v sistemu davčnega potrjevanja. To pomeni konec možnosti uporabe računalnikov z operacijskim sistemom Windows XP ali Windows Vista, ki novejših protokolov sistemsko ne podpirata. Čeprav naši programi še vedno delujejo na teh sistemih, pa računov s takih računalnikov ne bo več možno potrjevati in je do 30.6.18 nujno potrebno sistem nadgraditi ali zamenjati z Windows 7 ali novejšim. Prav tako je s teh računalnikov že  dalj časa onemogočen ali otežen dostop do e-bančništva ali do e-davkov. Za Windows XP je podpora dokončno že potekla v letu 2013 in od takrat praktično ni več posodobitev, kar pomeni, da ti sistemi že tako pomenijo varnostno tveganje in večjo možnost vdora ali okužbe z različnimi virusi in je skrajni čas za nadgradnjo ali zamenjavo....

Preberi več

UPN obrazci s QR kodo

UPN obrazci s QR kodo

S 3.4.2018 so prenehali veljati stari UPN obrazci (položnice oz. plačilni nalogi) s OCR vrstico, zamenjali so jih UPN nalogi s QR kodo. Izpis obrazcev se poleg specialnih programov ponekod izvaja tudi iz fakturiranja (račun z dodano položnico), zato je potrebno nadgraditi programe na zadnjo verzijo (4.6.6). Na voljo je tudi nadgradnja programa UPN, s katerim izpisujete naloge iz programa plače  ali  jih ročno...

Preberi več

Plače-REK obrazci po 1.4.

Plače-REK obrazci po 1.4.

S 1.4.2018 so pričele veljati so pričele spremembe pravilnika in spremenjenja shema pri poročanju REK obrazcev. Spremembe se nanašajo na poročanje podatkov o povračilih stroškov službenih poti in povračilih stroškov napotenim delavcem, kjer je razčlenjevanje povračil bolj podrobno. Spremenjeni in dopolnjeni so šifranti, dodani so še nekateri dodatni podatki za obračun pri delavcih napotenih v tujino. Za nemoteno delo po 1.4.2018 potrebujete verzijo programa Plače 4.6.6. Več si preberite tukaj:...

Preberi več

Plače – osnova za prispevke

Plače – osnova za prispevke

Za izplačila plač delavcem v delovnem razmerju se za izračun minimalne osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost uporablja povprečna plača  preteklega leta (2017). Statistični urad RS je dne 26.2.2018 je objavil,  da je povprečna plača za leto za leto 2017 znašala 1.626,95 EUR. Minimalna osnova je določena kot 54% povprečne plače  in za izplačila od 1.3.2018 dalje znaša 878,55 EUR. Naj opozorimo še na dvig minimalne plače v preteklem mesecu, ki znaša po novem 842,79 EUR bruto. Uporabniki si lahko posodobite podatka v Tabele -> Davčne stopnje in olajšave; kliknite na gumb “Naloži”....

Preberi več

Novosti v programih-Februar 2018

Novosti v programih-Februar 2018

Na voljo so nove verzije programov Storžič in Plače (ver. 4.6.5). Na kratko predstavljamo dopolnitve, ki so nastale v zadnjih mesecih. Tokrat ni nič nujno novega, je pa voljo nekaj stvari, ki olajšajo in morda pospešijo kakšno opravilo. Nujna posodobitev je le v maloprodaji za tiste, ki morda še niste namestili nujne posodobitve ver. 4.6.4 (številka referenčnega računa pri vračilu blaga). V plačah ne pozabite nastaviti letnega sklada ur za leto 2018 na 2088 ur. Smo pa že naredili nekaj sprememb pri prijavi v program plače zaradi večje preglednosti in spremljanja pri dostopu do osebnih podatkov. Konec meseca se bodo ponovno spremenili podatki o minimalni osnovi, o čemer vas bomo še posebej obvestili! Več o tokratnih dopolnitvah najdete tukaj: Plače, Storžič Ver....

Preberi več

Maloprodaja-NUJNA posodobitev

Maloprodaja-NUJNA posodobitev

Pri vračilu blaga v maloprodaji je praviloma izdanega računa ne popravljamo, ampak izdamo nov račun s količino v minus za vrnjeno postavko in v primeru zamenjave dodamo še novo postavko. Če je skupen znesek negativen, gre lahko tudi za vračilo gotovine (ali drug način vračila ali dobropisa). Zakon predpisuje, da moramo v primeru vračila blaga vpisati tudi referenčno številko računa, na katerega se vračilo nanaša. Po opozorilu FURS smo v program vključili ustrezen popravek, program pa je NUJNO potrebno nadgraditi na verzijo 4.6.4 ali novejšo!  Uporabniki s pogodbenim vzdrževanjem in poravnanimi obveznostmi lahko to naredite sami (Aplikacija – posodobitev programa). Pred posodobitvijo priporočamo še, da naredite varnostno kopijo podatkov. Če ne gre ali niste prepričani, nas pokličite! Prilagam še navodila za izdelavo računa pri vračilu blaga: Navodila – maloprodaja –...

Preberi več